Matematika III, akademický rok 2021/22

Garant předmětu: Doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.

Přednášky:

Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.     Po 12:30–14:00     posl. KN:A-221 (Karlovo nám.)

RNDr. Tomáš Neustupa, PhD.     Po 10:45–12:15     posl. KN:A-214 (Karlovo nám.)

Kombinované studium

Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.     Po 10:45–12:15     posl. KN:A-309 (Karlovo nám.)

Přednášky v jazyce anglickém:

Mathematics III in English:

Doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.      Tue 10:45–12:15,     KN:D-104

Semináře:

Doc. Ing. Tomáš Bodnár, PhD.              St, 17:45-19:15, posl. KN: A-311 (Karlovo nám.)

Plán přednášek, cvičení a seminářů.

Verze pro tisk:    Plán přednášek, cvičení a seminářů.

Čísla v hranatých závorkách udávají příklady z materiálu L.Herrmann: Příklady ze zkouškových testů s
návody a výsledky.
(Odkazy na konkrétní příklady nefungují ve verzi pro tisk.)

Opravy chyb: Příklady ze zkouškových testů – Errata

Požadavky k zápočtu

Požadavky ke zkoušce a doporučená literatura

Vyhláška o zkouškách.

Exams from the subject Mathematics III.

Doporučená literatura

[1] L. Herrmann: Obyčejné diferenciální rovnice – Řady. Komentované přednášky pro
předmět Matematika III. Nakladatelství ČVUT 2006.

[2] S. Čipera: Řešené příklady z matematiky III. ČVUT 2008, též starší vydání + chybějící
stránky (vydání 2008, PDF)

[3] L. Herrmann: Fourierovy řady. Nakladatelství ČVUT 2006.

Literatura ke stažení:

Vzorové písemky

Ukázky zkouškových písemek

Příklady ze zkouškových testů

Curriculum in English Curriculum