Bakalářské studium


Repetitorium SŠ matematiky

Volitelné předměty v ZS 2. ročníku

Podrobnosti k vybraným předmětům:
(úplný seznam předmětů najdete v Bílé knize na webu fakulty)

Konstruktivní geometrie
Matematika I
Mathematics I
Matematika II
Mathematics II
Matematika III
Numerická matematika
Počítačová grafika
Základy algoritmizace a programování
Základy stochastiky

Geometrie pro CAD

Okruhy ke SZZ z Aplikované matematiky ve studijním programu TZSI (2013),
doporučení ke zkoušce

Skripta a studijní texty v elektronické podobě


Magisterské studium

Přijímací zkoušky do navazujícího studia

Matematika V

Matematika pro mechaniku

Metoda konecnych prvku v aplikacich

úplný seznam předmětů najdete v Bílé knize na webu fakulty


Doktorské studium


Dotazy a připomínky

Své dotazy a připomínky k jednotlivým předmětům zasílejte buď učitelům, kteří Vás tento předmět vyučují nebo vyučovali a jejichž emailové adresy naleznete na seznamu zaměstnanců, nebo je zašlete garantům jednotlivých předmětů:

Předmět (Kód předm.) Garant Email
Matematika I
Matematika II
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Gejza.Dohnal@fs.cvut.cz
Matematika III Doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. Stanislav.Kracmar@fs.cvut.cz
Matematika V Doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. Luděk.Beneš@fs.cvut.cz
Konstruktivní geometrie
Počítačová grafika
Doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. Ivana.Linkeova@fs.cvut.cz
Základy algoritmizace a programování Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. Petr.Svacek@fs.cvut.cz
Numerická matematika Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.. Petr.Svacek@fs.cvut.cz