Chcete pracovat s lidmi, kteří počítají proudění okolo kmitajícího křídla, kondenzaci páry v turbíně, sání vzduchu pro motor závodního automobilu, šíření nečistot v atmosféře, pohyb krve v cévách, elektrický výboj v plynu pomocí počítačových programů, které sami vyvíjejí?

  • Absolventi našeho oboru našli uplatnění ve společnostech jako MBtech Bohemia, Škoda Auto, Ricardo Prague, Doosan Škoda Power, Honeywell, PBS ENERGO, VKI, Swell, Porsche Engineering, Techsoft.
  • Matematické modelování je moderní a zajímavý obor s širokým uplatněním v praxi. Počítačové simulace jsou dnes důležitou součástí návrhu nového výrobku. Rychlý rozvoj výpočetní techniky umožňuje provádět i poměrně komplexní výpočty a společnosti proto mají zvýšený zájem o absolventy se znalostí metod matematického modelování.
  • Umožňujeme individuální úpravu studijních plánů. Témata projektů, diplomových a disertačních prací vychází z odborného zaměření pracovníků a z jejich spolupráce s partnery mimo fakultu. Na diplomové práci začnete pracovat pod vedením školitele již od začátku magisterského studia. Část magisterského i doktorského studia můžete absolvovat na některé ze zahraničních partnerských universit.

Bakalářské studium: Témata pro Oborový projekt I

Magisterské studium: specializace Matematické modelování v technice

Doktorské studium: obor Matematické a fyzikální inženýrství