Matematické modelování v technice

specializace v navazujícím magisterském programu AVSI
(N0714A27002 – Aplikované vědy ve strojním inženýrství)

Tutor specializace: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

Bližší informace (pdf)

Profil absolventů

Absolvent má základní i odborné inženýrské znalosti a dovednosti. Během studia získává větší znalosti z aplikované matematiky (obyčejné a parciální diferenciální rovnice a jejich numerické řešení, pravděpodobnost a statistika) včetně aplikací v inženýrských oborech a velmi vysoké znalosti práce s počítačem ve všech směrech. Je schopen samostatné práce jak při řešení inženýrských problémů tradičními metodami, tak i při použití simulace matematickým modelováním.

Absolvent je schopen vykonávat jak běžnou inženýrskou praxi, tak je navíc připraven velmi dobře pracovat s matematickými modely. Je schopen vyvíjet vlastní software i užívat inženýrský i matematický software nejen v odborné inženýrské praxi, ale i ve vědecké práci. Uplatní se při tradiční inženýrské práci v průmyslu, ve vývojových útvarech i ve výzkumných ústavech a všude tam, kde je třeba užít matematické a fyzikální modely a získat užitím modelu poznatky o chování v realitě.

Úspěšně obhájené diplomové práce

Další informace o specializaci viz Bílá kniha.