Ústav technické matematiky vznikl v roce 1991 sloučením dvou samostatných kateder: katedry matematiky a geometrie a katedry výpočetní techniky a informatiky (bývalé katedry aplikované matematiky a výpočetní techniky). Nyní je rozdělen na dva odbory: odbor základních matematických disciplín, odbor aplikované a numerické matematiky.

Výraznými vědeckými směry pěstovanými na ústavu jsou: matematická analýza, funkcionální analýza, aplikace v mechanice pevné i tekuté fáze, reaktorové fyzice, pravděpodobnosti a statistice jakož, i práce ve směrech robotika, počítačová grafika a didaktika vysokoškolské matematiky. Ústav spolupracuje s odbornými ústavy FS, dále se Škoda Plzeň, VZLÚ Letňany, ÚT ČSAV, atd. v ČR a TH Darmstadt, TU Magdeburg, Univ. Stuttgart, Gent, TU Vídeň, TU Graz, TU Dresden, Univ. Paderborn, Montanuniversität Leoben v zahraničí.

Úspěšně obhájené disertační práce lze najít zde.

Vyhledávání výsledků ÚTM

Autorizovaný software