Repetitorium středoškolské matematiky 2020/21

Vyučující:

Mgr. Nikola Pajerová

Kurz bude aktuálně veden formou online výuky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně po dobu šesti týdnů. Kurz bude zahájen 30.9. 2020. Pro zaspání předmětu do KOSu vyplňte tabulku v Souborech v aplikaci Teams, hotový seznam studentů bude předán na studijní oddělení.

Plán jednotlivých lekcí:

30.9. Analytická geometrie

7.10. Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy a rovnice

14.10. Nerovnice a elementární funkce

21.10. Funkce a logaritmické, exponenciální rovnice a rovnice s odmocninami

28.10. Státní svátek – odpadá výuka

4.11. Logaritmické a exponenciální nerovnice, goniometrické funkce

11.11. Komplexní čísla

Plán se může dle potřeby předmětů, které tyto znalosti vyžadují, měnit.

Po skončení semináře bude otevřen elektronický test, jehož úspěšným absolvováním získáte zápočet a odpovídající počet kreditů. Do KOSu bude zápočet zapsán posléze hromadně.

Zde najdete informace o Přípravném kurzu z matematiky a studijní materiály.

Kontakty:
vyučující: Mgr. Nikola Pajerová – nikola.pajerova@fs.cvut.cz
proděkan pro pedagogickou činnost: doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. – Jan.Reznicek@fs.cvut.cz