Numerický software

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jiří Fürst, PhD.
Ústav technické matematiky, FS ČVUT v Praze
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
místnost D301

Plán předmětu

1 Využití cache při numerických výpočtech

 • blokový algoritmus pro násobení matic
 • blokový LU rozklad matice

2 Knihovna BLAS

3 Knihovna LAPACK

 • řešení úloh lineární algebry s plnými maticemi
 • referenční implementace http://www.netlib.org/lapack
 • Příklady:
  • řešení soustavy rovnic pomocí jednoduchého driveru lin-lap.cpp, matice soustavy je souboru p1000.
  • řešení soustavy rovnic pomocí expertního driveru lin-lapx.cpp, matice soustavy je souboru p1000.

4 Knihovna ScaLAPACK

5 Knihovna UMFPACK

6 Knihovna METIS

7 Knihovna PETSc

7.1 Moduly Vec a Mat

 • pro práci s distribuovanými poli a maticemi

7.2 Modul KSP

 • iterační řešeni soustav lineárních rovnic
 • Příklady:

7.3 Modul DA

 • práce s daty na strukturovaných sítích
 • Příklady:
  • Rozostření obrázku pomocí parabolické rovnice  blur.cpp

7.4 Modul SNES

 • řešení nelineárních algebraických rovnic

7.5 Modul TS

 • řešení obyčejných diferenciálních rovnic
 • Příklady:
  • Rozostření obrázku pomocí parabolické rovnice  blur-ts.cpp

8 Softwarový balík OpenFOAM

 • http://www.openfoam.org
 • knihovna pro řešení PDR metodou konečných objemů
 • obsahuje řadu hotových kódů převážně pro CFD

Požadavky k zápočtu

Zápočty se udělují v zápočtovém týdnu zimního semestru FJFI, nejpozději však do konce zimního zkouškového období.  Podmínkou udělení zápočtu je účast na přednáškách a samostatné vypracování jedné z níže uvedených zápočtových úloh.


Zápočtové úlohy

Budou zveřejněny v průběhu semestru.