Numerické metody mechaniky tekutin

kód předmětu: 2016106

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jiří Fürst, PhD.
Ústav technické matematiky, FS ČVUT v Praze
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
místnost D301

Plán předmětu

 • Matematické modely proudění, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice a jejich vlastnosti 
 • Zjednodušené modely (potenciální proudění, potenciál malých poruch)
 • Formulace vybraných úloh pro potenciální proudění a popis numerických metod pro jejich řešení 
 • Numerické řešení úloh pro subsonické a supersonické potenciální proudění 
 • Lineární rovnice konvekce a konvekce s difuzí, formulace počátečních úloh a jejich řešení
 • Metoda diferencí pro rovnici konvekce v 1D, stabilita, konvergence a konzistence
 • Metoda konečných objemů pro rovnici konvekce a konvekce s difuzí v 1D a 2D 
 • Numerické řešení smíšené úlohy pro rovnici konvekce s difuzí 
 • Formulace vybraných úloh pro nestlačitelné proudění
 • Metoda umělé stlačitelnosti, řešení vybrané úlohy
 • Metoda korekcí tlaku (SIMPLE), řešení vybrané úlohy
 • Nelineární rovnice konvekce, vznik a vývoj nespojitostí v řešení, slabé řešení 
 • Numerické řešení úlohy s nespojitým řešením

Seznam doporučené literatury

 1. J. Fürst, K. Kozel: Numerické metody řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
 2. J. Fořt, K. Kozel: Numerické metody řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
 3. J. Fořt, K. Kozel, P. Louda, J. Fürst: Numerické metody řešení problémů proudění III, skripta ČVUT, 2004
 4. J.H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer 2002
 5. J. Blazek: Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications, Elsevier, 2001
 6. E.F.Toro: Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction, Springer 2009

Materiály k předmětu

Budou postupně doplňovány