Numerická matematika

Garant předmětu: Doc. RNDr. Petr Sváček, PhD
Přednášející: Doc. RNDr. Luděk Beneš, PhD, Ing. Jiří Holman PhD, Ing. Jan Karel PhD.

Online výuka

Výuka předmětu NMA probíhá v LS 2020/2021 probíhat online v rámci MS TEAMS a MOODLE. Další informace online v MS TEAMS.

Důležitá upozornění.

Zápočty z předchozích období se neuznávají, student pro získání zápočtu musí splnit požadavky v rámci zapsaného cvičení!

V rámci cvičení budou procvičovány znalosti prezentované a odvozované na přednášce, z tohoto důvodu je nutná aktivní účast na přednáškách.
Poznámky z přednášek budou využívány na cvičeních!

V roce 2021 bude požadována a testována znalost odvození některých vztahů v odlišné(přesnější) podobě oproti tomu uvedenému v řešení zkouškových písemek z předchozích let. Vše bude upřesněno na přednáškách v průběhu celého semestru.

Na cvičení se bude klást důraz nejen na procvičení příkladů ke zkoušce ale také na praktické užití numerických metod na počítači. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí zkoušky je pochopení látky, která je vysvětlována zejména v přednáškách a její aplikace procvičována v konkrétních příkladech ve cvičení. Jen materiály ze cvičení jako příprava na zkoušku tedy nebudou ani zdaleka dostačující. Více viz informace na přednášce.

Plány přednášek a cvičení

Plán přednášek
Plán cvičení úrovně A
Plán cvičení úrovně B
Požadavky k zápočtu
Požadavky ke zkoušce úrovně A
Požadavky ke zkoušce úrovně B

Materiály k předmětu

Praktická cvičení v MATLABu

Materiály ke zkoušce

Zde jsou vybrané písemky k dispozici v ZIP souboru (do 25.6. včetně).

Archiv zkouškových písemek

Samostudium (Archiv, jaro 2020).

Materiály pro samostudium pro 5. týden výuky:

 • Doporučené doplňující materiály – vznikající MOODLE kurz: ZDE
  (pro individuální přípravu použijte klíč „numerika-STUDENT1“ pro zápis do kurzu, případně postupujte podle pokynů Vašeho cvičícího).
 • Přednášky 5. týden:
  Poznámky PDF strany 25-31. a/nebo (doplnujici) PDF/prezentace strany 29-36.
 • Cvičení ALFA, 5. týden: Viz PDF
  Vypracovat domaci úkol 4.8.
  Vyřešit příklady 5.1 – 5.4.
  Provést kontrolu 5.1 – 5. 4 v MATLABu/OCTAVu, provést výpočet více iterací, viz ZDE.
 • Cvičení BETA, 5. týden: Viz PDF
  Vypracovat domací úkol 4.6.
  Vyřešit příklady 5.1 – 5.4.
 • Přednášky 6. týden: PDF str. 32-35 a doplnujici str. 45 – 52
 • Cvičení ALFA, 6. týden: PDF
  Vypracovat domaci úkol 5.5.
  Vyřešit příklady 6.1 – 6.6a-b).
  Př. 6.6 realizovat v MATLABu/OCTAVu, viz ZDE. Zde nejprve vyzkousejte uvedene postupy.
 • Cvičení BETA, 6. týden: Viz PDF
  Vypracovat domaci úkol 5.5.
  Vyřešit příklady 6.1 – 6.6a-b).
  Př. 6.6 realizovat v MATLABu/OCTAVu, viz ZDE. Zde nejprve vyzkousejte uvedene postupy.