Matematika III, akademický rok 2019/20

Garant předmětu: Doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.

Přednášky:

Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.     Út 10:45–12:15     posl. KN:A-214 (Karlovo nám.)    

RNDr. Tomáš Neustupa, PhD.     St 10:45–12:15     posl. KN:A-214 (Karlovo nám.)

Kombinované studium

Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.     Po 10:45–12:15     posl. KN:A-309 (Karlovo nám.)    

Přednášky v jazyce anglickém:

Mathematics III in English:

Doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.      Mon 10:45–12:15,     KN:A-420

Semináře:

Doc. Ing. Luděk Beneš, PhD.                  Po, 17:45-19:15, posl. KN: A-214 (Karlovo nám.)

Doc. Ing. Tomáš Bodnár, PhD.              St, 16:00-17:30, posl. KN: A-214 (Karlovo nám.)

Plán přednášek, cvičení a seminářů.

Verze pro tisk:    Plán přednášek, cvičení a seminářů.

Čísla v hranatých závorkách udávají příklady z materiálu L.Herrmann: Příklady ze zkouškových testů s
návody a výsledky.
(Odkazy na konkrétní příklady nefungují ve verzi pro tisk.)

Opravy chyb: Příklady ze zkouškových testů – Errata

Požadavky k zápočtu

Požadavky ke zkoušce a doporučená literatura

Vyhláška o zkouškách.

Exams from the subject Mathematics III.

Doporučená literatura

[1] L. Herrmann: Obyčejné diferenciální rovnice – Řady. Komentované přednášky pro
předmět Matematika III. Nakladatelství ČVUT 2006.

[2] S. Čipera: Řešené příklady z matematiky III. ČVUT 2008, též starší vydání + chybějící
stránky (vydání 2008, PDF) 

[3] L. Herrmann: Fourierovy řady. Nakladatelství ČVUT 2006.

Literatura ke stažení:

 • Adkins, W. A., Davidson, M G.: ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 • Čipera, S.: Řešené příklady z Matematiky 3:
 • opravy chyb (starší vydání)
 • chybějící stránky (vydání 2008, PDF)
 • Vzorové písemky

  Ukázky zkouškových písemek

  Příklady ze zkouškových testů

  Curriculum in English Curriculum